Shu Qi Throughout the Years in Vogue

20 covers

Vogue Taiwan December 1998.

shu-qi-vogue-taiwan-december-1998

Vogue Taiwan June 2000.

Shu Qi Vogue Taiwan June 2000

Vogue Taiwan November 2001.

Shu Qi Vogue Taiwan November 2001

Vogue Taiwan February 2003.

shu-qi-vogue-taiwan-february-2003

Vogue Taiwan March 2004, by Samson Mak.

shu-qi-by-samson-mak-vogue-taiwan-march-2004

Vogue Taiwan February 2005.

shu-qi-vogue-taiwan-february-2005

Vogue Taiwan March 2006.

shu-qi-vogue-taiwan-march-2006

Vogue Taiwan October 2006.

Shu Qi Vogue Taiwan October 2006

Vogue China April 2007, by Mario Sorrenti.

shu-qi-by-mario-sorrenti-vogue-china-april-2007

Vogue China June 2008, by Lachlan Bailey.

shu-qi-by-lachlan-bailey-vogue-china-june-2008

Vogue Taiwan March 2011, by Jason Wu.

shu-qi-by-jason-wu-for-vogue-taiwan-march-2011

Vogue Taiwan June 2012, Chang Mon Hwa.

shu-qi-by-chang-mon-hwa-for-vogue-taiwan-june-2012

Vogue China December 2013, by Mario Testino.

shu-qi-by-mario-testino-vogue-china-december-2013

Vogue Taiwan March 2014, by Tim Ho.

shu-qi-by-tim-ho-for-vogue-taiwan-march-2014

Vogue China January 2015, by Chen Man.

shu-qi-by-chen-man-vogue-china-january-2015

Vogue China November 2016, by Mario Sorrenti.

shu-qi-by-mario-sorrenti-vogue-china-november-2016

Vogue China November 2018, by Paolo Roversi.

Shu Qi by Paolo Roversi for Vogue China November 2018

Vogue Hong Kong July 2019, by Chen Man.

Shu Qi by Chen Man Vogue Hong Kong July 2019

Vogue China October 2020, by Zhong Lin.

Vogue Taiwan December 2020, by Ming-Shih Chiang.